feministisk forum

Navnet feministisk forum er ikke født uden sværdslag. Vi har haft og har til stadighed diskussioner om, hvorvidt vi som debatforum skal holde fast i den feministiske del af navnet - eller skifte til ét, hvori ordet køn indgår.

For begrebet feminisme er om noget et ord, der straks giver billeder på nethinden - og ikke så sjældent fjendebilleder. De fleste synes at have en mening om, hvad og hvordan feminisme og feminister er. Stereotyperne lever i bedste velgående. Uheldigvis også i nogle af de nyfeministiske bøger, hvor eksempelvis Fisseflokkens danske redaktør beklageligvis har travlt med at skrive sig op mod disse ikoner; hun føler eksempelvis behov for at fremhæve, at de unge feminister, der skriver i bogen, ikke er mænd med læbestift. Det er denne evindelige trættende positionering, nogle af deltagerne i feministisk forum er kede af at skulle bruge al krudtet på. Alt for ofte oplever vi at tale for døve øren, når først ordet feminisme er sluppet over læberne, eller at diskussionens fokus flyttes mod begrebet i stedet for indholdet.

Det er vanskeligt helt at forstå, hvordan disse fjendebilleder har fået så kraftfuldt et liv - for når vi ser på foregående årtiers feminister, ja så synes der sjældent at være langt mellem deres budskab og vores: at det ikke er en naturlighed, at den krop vi er født med, eksempelvis skal betinge, at vi får mindre i løn for samme arbejde eller sjældnere beklæder topposter.

At ordet feminisme har en historisk ballast er en af grundene til, at vi har valgt at kalde os et feministisk forum - men mere i en positiv værdsættelse af, at mange før os har formuleret tanker om køn og ulighed. Og at de gennem deres arbejde har været med til at give os nogle af de muligheder og rettigheder, der gør, at vi som unge feminister i dag måske alligevel taler fra nogle andre steder og formulerer os anderledes end de. For måske er det ikke den samme sag, vi arbejder for. Og vi synes at jonglere med forskellige ord og begreber, når vi taler om kvinder, mænd og køn. Feminismer skifter, fokus skifter, eftersom rammerne for det, vi taler om, ændres.

feministisk forum har fået mange kommentarer - både fra mænd og kvinder - om, at de føler sig udelukket fra deltagelse på grund af vores navn; at feminisme ikke udgør en platform, de finder brugbar. Når vi taler mere sammen, viser det sig ofte, at de, som vi, forstår stereotyper af køn som uhensigtsmæssige og ønsker forandring.

Hvor feminisme og køn ofte sættes lig kvinder, ønsker vi at rette fokus mod relationerne mellem mænd og kvinder, og mellem mænd og mellem kvinder. Vi ønsker at vise, at individer med mandlige og kvindelige kropstegn både er og gør køn, og vi tror mere på at fylde ordet feminisme med indhold fra dette ståsted.

Vores mål er at skabe en platform at tale fra som feminister. At tage det udskældte ord til os og give det den mening, vi netop mener, det rummer: At vi kæmper mod de kønnede strukturer, som virker begrænsende på os som mennesker, mod de uligheder der bunder i køn. Men sjældent i køn alene. Vore kroppe tolkes både som kønnede og racialiserede i bestemte sociale rammer - køn og race, forstået som sociale konstruktioner med reelle implikationer, virker gennem hinanden.

Og derfor er vi feminister: fordi vi ikke tror på køn som essens, dvs. at vi ikke tror på, at kroppe behøver at betinge, hvem og hvad vi er - men at køn er fortolkninger, at køn er foranderligt. Og fordi vi ikke stopper dér, hvor vi har analyseret, hvordan kønnet strukturerer vores liv, men aktivt ønsker at ændre på de kønnede begrænsninger og bånd.

Vores strategier er mangfoldige. Først og fremmest fungerer vi som et forum, hvor der er plads til at diskutere køn og kønnets betydning uden først at skulle forsvare, at det er interessant; hvor der er rum til at formulere visioner for en verden, hvor kønnet ikke er en spændetrøje; og hvor der er støtte til at igangsætte aktiviteter, der giver os mulighed for at diskutere, handle og måske ændre lidt ved egne og andres forestillinger om kønnets betydninger. Ja, måske ved betydningerne i sig selv. Sådan at fremtidige feminister faktisk også kan være mænd med læbestift!

- Mette Fink-NielsenForsiden - Hvem er vi? - Synspunkter - Kalender - Bøger - Film - Links
feministiskforum@feministiskforum.dk